Enkel och säker kameraövervakning från Datcam 

Med vårt unika baspaket kan du i realtid se vad som händer eller har hänt  i dina övervakningskameror oavsett vart du befinner dig i världen, i din smartphone, dator eller surfplatta. Vi ser till att ditt kamerasystem alltid är uppdaterat och skyddat på bästa sätt.

Group 383.png
Image 3.png

Butik

En butik med egna dörrar och fönster mot utomhusmiljö har fler sårbarheter och kräver fler åtgärder för att trygga lokalen och såklart personalens säkerhet.

Group 383.png
Image 4.png

Industri

Övervakning är ett effektivt sätt att förebygga och minska stölder, skadegörelse och andra brott. I verksamheter där svinn förekommer så betalar sig en investering i övervakning på kort tid. Ett litet svinn på 300 kr/dag blir över 100 000 kr på ett år.

Group 383.png
Image 5.png

Parkeringshus

Flera av våra kunder har valt att använda sig av kameraövervakning i föreningens garage och cykelförråd för att motverka brott.

Fördelar med kameraövervakning 

  • Kamera övervakning stärker den övergripande säkerheten

  • Förebygger brott

  • Motverkar skadegörelse (avskräckande)

  • Sänkta försäkringskostnader

  • Förbättrad säkerhet för medarbetare och kunder

  • Säkerställer bevis vid inbrott/rån

Bas

Basmodulen för kameraövervakning - Datcam Bas  är utformad för alla olika typer av miljöer. Oavsett om den sitter inomhus eller utomhus kan du vara säker på att du har en säker & bra kameraövervakning som alltid fungerar.
 

För att göra det enkelt har vi tagit fram Datcam Bas som är förberedd som standard för 6 kameror och kan enkelt utökas med aux modul för ytterligare 12 kameror.  Inspelning kan ske 24/7 och kan lagra data upp i en månad i sitt grundutförande(kan utökas till en längre period). För att säkerställa att allt fungerar som det ska finns nätverk och 4g anslutning (tillval) i basmodulen. Du kan enkelt ansluta till ett befintligt nätverk eller använda dig av det nätverk som följer med i modulen, eller endast använda 4g anslutningen om inget nätverk finns tillgängligt.

 

Du kan på ett enkelt och säkert sätt se live och historik på samtliga kameror i din smartphone, surfplatta eller dator.

Datcam - en säker kameraövervaknings tjänst

Group 420.png

I media och säkerhetsbranschen pratas det väldigt mycket kring IOT (internet of things) och dess säkerhet, övervakningskameror och andra IOT enheter är utsatta för angrepp. Det gäller då att se till att all utrustning har den senaste uppdateringarna för att de ska kunna fungera på ett säkert bra sätt och inte bli ”kapade” av angripare.   Med vår tjänst Datcam Bas kan du känna dig säker då vi hela tiden säkerställer att all utrustning fungerar och är uppdaterad med de senaste funktionerna och säkerhetsuppdateringar.

giphy.gif
MarriedFittingHawaiianmonkseal-small.gif
 
Säkerhet övervakningskamera video

Varför kameraövervakning

Kameraövervakning - En trygghet för alla

Ändamålet med kameraövervakning varierar från företag till företag, då behoven ofta varierar. Vi hjälper dig at hitta rätt kameror och skräddarsyr din kameraövervakning utefter just dina behov. Vi installerar och utbildar dig så att du på ett enkelt sätt kan använda din kameraövervakning. Om du skulle ha en fråga eller ett problem så är du alltid välkommen att ringa vår support och du får hjälp direkt.

Msask Group 10.png

Vad säger lagen om kameraövervakning?

I maj och augusti 2018 har reglerna för kamerabevakning ändrats. Först kom dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen. Färre måste söka tillstånd men det ställs krav på att den som vill kamerabevaka ser till att följa de nya reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Privat verksamhet

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte söka tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det innebär i korthet att inga andra personuppgifter lagras tillsammans med inspelat material,  ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet, uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem samt att inspelat material inte sparas i onödan utan raderas efter en viss tid.

Myndigheter och företag som utför en uppgift av allmänt intresse

Myndigheter och företag som utför uppgifter som bedöms vara av allmänt intresse behöver enligt den nya lagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd. Reglerna i dataskyddsförordningen måste dock alltid följas

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

  • Myndigheter

  • Privat skolverksamhet

  • Privata vårdcentraler

  • Kollektivtrafik

För mer information hänvisar vi till Datainspektionen.